‘Projekter’

Skyen – Silo i Nordhavn

Forslag: Nordhavns lille DLG-silo ombygges til luftige boliger  POLYFORMs forslag til ombygning af den lille DLG-silo iKøbenhavns Nordhavn er en luftig, lys himmelstormer.  ”KLARPARATSTART” står der lige nu ud i ét med tyk grafitti på den mindste DLG-Silo i Nordhavnen og bygningen er netop i disse dage ved at gøres klar – til at ombygges […]

Læs mere...

Århusgadekvarteret 1.30

POLYFORM har tegnet et nyt byhuskvarter i Århusgade mellem Lüdersvej og Jernvej i Nordhavnen. I udviklingen af de nye rummelige, moderne familieboliger har vi taget udgangspunkt i områdets eksisterende småskala-struktur. De eksisterende byggelinjer, byggefelter og gårdrum respekteres og bruges som afsæt for de nye bygningers placering. De nye bygninger indpasses mellem de bevarede og danner […]

Læs mere...

Landskab omkring Noma

Det nye nordatlantiske landskab, der er anlagt omkring restaurant Noma er inspireret af de nordatlantiske kystlandskaber for at understrege områdets relation til de lande. Et særligt fokus er på den lokale vegetation og topografi i den nordatlantiske kystregion, hvor der blandt andet er benyttet lavasten i det nye landskab. I løbet af det næste år […]

Læs mere...

Udbygning Køge Rådhus

Køge Rådhus, der ligger centralt placeret ud til Torvet, er landets ældste rådhus. Det gamle Rådhus blev i forbindelse med den første kommunalreform i 1970 for småt, og i 1979 stod udvidelsen af rådhuset færdigt. Udvidelsen er et meget tidstypisk, fleksibelt og strukturalistisk hus, som i sin skala bryder med det gamle Køges byhusskala. Med […]

Læs mere...

Bindingsværkshus, Køge

Det Grønne Bindingsværkshus tager udgangspunkt i den omkringliggende bygningsstrukturs skala, materialitet og karakter. Området befinder sig på kanten mellem den gamle bys lille bindingsværksskala og havnens industrielle storskala. Dette har resulteret i et hus med bindingsværkets skala, rytme og nedskalering af bygnings konstruktion samt områdets mange grønne facader. Havnens råhed et tænkt ind i facaden […]

Læs mere...

Grønnegården

Grønnegården er en nutidig gårdbebyggelse og et nyt landskabeligt ankerpunkt for Sorgenfri Stationsområde. Den nye bebyggelse bygger på attraktive rumligheder til glæde for såvel lokale borgere som for nye brugere. Vi foreslår samtidig en ny grøn korridor, som strækker sig mellem Mølleåen og Lyngby Åmose, og som ved at styrke Hummeltoftevej og gøre det til […]

Læs mere...

Försterweg 32-42

Projektets målsætning er at skabe en energimæssig modernisering, som også rumligt og funktionelt forbedrer forholdene på Försterweg 32-42. Visionen bag designet er at skabe en energirenovering, som både er smuk, poetisk og socialt bæredygtigt, og som beboerne og lokalmiljøet kan være stolte af langt ud i fremtiden. Den nye facade forstærker bygningens skulpturelle kvalitet, idet […]

Læs mere...

Park ved Badhus, Hyllie

Visionen bag forslaget er at skabe et klart, enkelt og identitetsgivende aktivitetsrum, der kan samle alle områdets elementer i et nyt centrum. Et krydsningspunkt med en skala og enkelhed, der kan samle alle de ting, der sker i området, der i dag fremstår som et åbent tidligere agerbrugslandskab under hastigt forandring til nyt byområde. Samtidig […]

Læs mere...

Daginstitution

Med forslaget “Et Legelandskab” for den ny daginstitution Ved Glyptoteket er visionen at skabe en grøn og bæredygtig daginstitution med fokus på bevægelse, energi og kreativitet. Hver dag transporteres et stort antal børn i busser ud til udflytter- og skovbørnehaver uden for København, for her at kunne bevæge sig og lege på grønne, kuperede naturarealer. […]

Læs mere...

Cancerrådgivning i Aalborg

Visionen med projektet er at skabe et rådgivningscenter, der med et forløb af enkle og overskuelige inde- og uderum appellerer til nysgerrighed, åbenhed og tillid, og inspirerer det enkelte menneske til at opsøge rådgivning. Bygningen tager udgangspunkt i konturen og skalaen fra de omkringliggende boligers arkitektur og landskabet, hvorved der skabes et nyt sammenhængende hus, […]

Læs mere...