Nyhedsbrev: LAR-løsninger kan give svar på klimaforandringer

POLYFORM HAR SUCCES MED IMPLEMENTERINGEN AF LAR-LØSNINGER

Igennem de seneste år har POLYFORM arkitekter tilegnet sig eftertragtede kompetencer indenfor implementering af LAR-løsninger i vores byudviklingsprojekter. LAR står for ”lokal afledning af regnvand”, og det handler om at skabe nogle løsninger, som kan aflaste vores kloaksystemer. En aktuel problemstilling som dette nyhedsbrev handler om.

Du er altid velkommen til at kontakte Partner Jonas Sangberg eller Partner Thomas Kock på telefon 33327804 eller jonas@polyformarkitekter.dk / tko@polyformarkitekter.dk hvis du er interesseret i flere informationer om vores arbejde.

God læselyst!

.

OMRÅDETS HISTORIE SKABER UDGANGSPUNKTET FOR DETS FREMTID

På Aalborg godsbaneareal har vi taget udgangspunkt i områdets historie til at skabe løsninger på fremtidens udfordringer. Området har været en eng for senere at blive omdannet til godsbaneareal. Under konstrueringen af banearealet nedgravede man til dels Øster Å, som løber øst for området. Denne er der nu åbnet op for og den skaber en grønnere struktur i bydelen. Men åen skaber ikke kun merværdi for beboere og andre brugere af området, den er også med til at etablere en naturlig vandbalance.

For at undgå fremtidige oversvømmelser på Godsbanearealet, har vi etableret grønne tage på mange af bydelens bygninger. Grønne tage består typisk af sedum, mos, græs, stauder, buske eller træer og disse kan opsuge og fordampe 50-80% af den årlige mængde regn, som falder på taget. Resten ledes med
forsinkelse via kanaler ud i store bassiner. Ved kraftig regn løber vandet ud i de lavtliggende grønne områder. På den måde indrettes bydelens rum til midlertidig magasinering, hvilket kan skabe midlertidige oplevelser og attraktioner i byrummet. Når regnen er holdt op ledes det vand, som ikke er fordampet, igennem rensebassiner og videre ud i kloaknettet, Øster Å og der fra ud i Limfjorden.

Mange af de løsninger, som POLYFORM har skabt i Aalborg, kan uden tvivl overføres til andre byplanlægningsprojekter. Det væsentlige er at tage udgangspunkt i det enkelte område, og tilpasse løsningsmodellerne efter dette.

Den 19 hektar nye bydel på Aalborgs tidligere godsbanearealer er under konstruktion og forventes at stå færdig i 2013. Du kan se se en videopræsentation af projektet her:

POLYFORM – Aalborg Godsbaneareal from POLYFORM arkitekter on Vimeo.

.

KLIMATILPASNING I FORUM

I oktober måned deltog POLYFORM arkitekter i en stor klimatilpasningskonference i Forum i København. Deltagelsen var et samarbejde med Københavns Kommune. Vi havde indrettet en stand med skitseringer af hvorledes LAR-løsninger kan implementeres i fremtidigt byggeri. Vi er stolte af den anerkendelse som der ligger i at blive valgt, af landets største kommune, til at kommunikere brugen af LAR-løsninger.

Ved lokal afledning af regnvand kan byer reddes fra dyre oversvømmelser i fremtiden, og derved både blive en økonomisk og social gevinst. En af de største udfordringer i planlægningen af fremtidens byer er håndtering af de store regnmængder, som klimaforandringerne unægtelig forårsager. LAR-løsningerne kan altså give en del af svaret på et aktuelt problem.

Partner i POLYFORM Jonas Sangberg forklarer: ”Når det regner voldsomt, som det f.eks. var tilfældet i København denne sommer, står vores kloaksystemer af. De er simpelthen ikke dimensioneret til at klare så store vandmængder, og det er derfor ikke uvæsentligt at inddrage LAR-løsninger, når man arbejder med byplanlægning og byfornyelse”.

Konferencen var velbesøgt, og vi er glade for den store interesse standen tiltrak.