Lokalplan for Nordhavnen

POLYFORM er en del af teamet bag udviklingen af byplan til det ny Nordhavn. Plangrundlaget for den indre del af Nordhavn er vedtaget, og POLYFORM arkitekter er derfor med til at definere det nye Nordhavn, når vi i øjeblikket arbejder på områdets Århusgadekvarter.

Den overordnede idé bag projektet er at opdele området i en række holme, der adskilles af kanaler og bassiner. Holmene bliver afsluttede enheder, der fungerer som lokale kvarterer, men som er bundet sammen af vandet og det grønne loop, der føres gennem alle holmene. På denne måde kan projektets ambition om at skabe en mangfoldig bydel, der bygger videre på havnens identitet, indfris. Idéen sammentænker havnens skala og kulturspor med den tætte bys mangfoldighed af bygninger og funktioner.

Det er en hjørnesten i projektet, at Nordhavnen bliver en integreret del af København, og ikke udvikles til et isoleret projekt. Udviklingsstrategien består derfor af en række temaer, der skal sikre, at Nordhavnen udnytter sit potentiale og bevarer sin Københavnske identitet. Mulighederne ved holmene og kanalerne ligger netop i at bevare og videreføre identitet og kulturspor, og på denne måde skabe en blå og grøn CO2 venlig by.

Samtidig har projektet en ambition om at gøre Nordhavnen førende inden for bæredygtig byudvikling og livsstil. Derfor er der blandt andet tænkt vedvarende energiformer og lavt energiforbrug ind i projektet. Dommerbetænkningen gav udtryk for, at arealet bliver anvendt på en særdeles meningsfyldt måde, og at Nordhavnens store potentiale udnyttes til fulde.

Nordhavnen – Århusgadekvarteret from POLYFORM arkitekter on Vimeo.

Nordhavn slideshow from POLYFORM arkitekter on Vimeo.

forside-flyover

Nordholmene

 

 • Hvor: København, DK
 • Klient: By og Havn
 • Hvornår: 2009-2040
 • Program: Bebyggelsesplan, bolig, erhverv og kultur
 • Areal: 400 ha
 • Anlægssum: -
 • Type: Konkurrence
 • Status: Arbejde frem mod lokalplan er i gang
 • Rådgivningsform: Underrådgiver
 • Team: Jonas Sangberg, Thomas Kock, Morten Kjer Jeppesen, Kristian Langkilde Larsen, Mette Susanne Hansen og Signe Hertzum
 • Samarbejdspartnere: COBE, SLETH og Rambøll