Projekter

Byens Haller  POLYFORM og Holscher Nordberg har skabt projektforslaget “Byens Haller” til den stort anlagte arkitektkonkurrence om Christiansholm – i daglig tale Papirøen. Forslaget ’Byens haller’ er

Læs mere...

I fremtiden vil Vanløse-borgerne kunne shoppe, spise og bo på ét og samme sted – i det genoplivede projekt for et shoppingcenter. POLYFORM har igennem

Læs mere...

Bydel med grønt hjerte Grønttorvet i Valby skal forvandles til en social bæredygtig bydel med et grønt park-hjerte.  Siden 1958 har det 16 hektar store

Læs mere...

Flyvebladet POLYFORM og den hollandske tegnestue SeARCH har udformet forslaget ”Flyvebladet” til arkitektkonkurrencen om det nye Frihedsmuseum: Under besættelsen blev modstandsgruppernes illegale flyveblade distribueret i stor

Læs mere...

Kulturgård I landsbyen Horbelev bruger lokale ildsjæle byens nedlagte skole til et væld af forenings- og idrætsaktiviteter. Nu ombygger de sammen med POLYFORM Arkitekter skolen

Læs mere...

Hvad skal det tidligere sygehus bruges til? Kan I give os en idé til, hvad det tidligere Haderslev Sygehus, kan bruges til? Det var spørgsmålet

Læs mere...

Det gyldne vartegn I oktober 2014 indviede Hamborgs borgmester Olaf Scholz et nyt gyldent vartegn for det nordlige Hamborg: Beboelsesejendommen på Försterweg 36-42 som POLYFORM

Læs mere...

Smeltedigel for kunst og byliv Den nye have foran Statens Museum for Kunst er et åbent bylandskab, som inviterer museumsgæster og forbipasserende til at mødes

Læs mere...

Ny skybrudssikret, CO2-neutral bydel i Aalborg Godsbanearealet i Aalborg er byens nye bydel, som kommer til at huse en række af byens uddannelsesinstitutioner, boliger og

Læs mere...

Verdens bedste restaurant Noma får nyt nordatlantisk landskab POLYFORM har designet et nyt nordisk landskab foran verdens bedste restaurant Noma. Landskabet er skabt for at

Læs mere...

Plads til livet ”Skab et hus der inviterer indenfor og giver plads til livet. Nøgleordene er tryghed, hjemlighed, åbenhed og nærvær.” Således lød udfordringen til POLYFORM

Læs mere...

POLYFORM har tegnet det nye hovedkontor til Center for Renhold i hjertet af København. Centret blev indviet i midten af oktober 2011, og danner rammen

Læs mere...

Det nye Købmagergade Under navnet KBP.EU er POLYFORM arkitekter gået sammen med hollandske Karres en Brands om designet af det nye Købmagergade. Hvor vi har

Læs mere...

Hummeltoftevej er en nutidig gårdbebyggelse og et nyt landskabeligt ankerpunkt for Sorgenfri Stationsområde. Den nye bebyggelse bygger på attraktive rumligheder til glæde for såvel lokale

Læs mere...

POLYFORM er en del af teamet bag udviklingen af byplan til det ny Nordhavn. Plangrundlaget for den indre del af Nordhavn er vedtaget, og POLYFORM

Læs mere...

Multifunktionelt samlingspunkt Täby Torg er et multifunktionelt samlingspunkt, som kan rumme en lang række aktiviteter på de 10.000m2, der er placeret foran et af Sveriges

Læs mere...

POLYFORM bygger et nyt byhuskvarter i Århusgade mellem Lüdersvej og Jernvej i Nordhavnen, som har fået navnet Frikvarteret. I udviklingen af de nye rummelige, moderne

Læs mere...

Skovkvarteret – familieboliger i Arenakvarteret i Ørestaden Et helt nyt grønt boligområde ”Skovkvarteret” skal udvikles i Ørestaden i København – POLYFORM og VLA tegner projektet for

Læs mere...

Dyrehavegårds jorde – udvikling til videnslandskab Hvordan kan Dyrehavegårds jorde udvikles som område? Det var spørgsmålet Lyngby-Taarbæk Kommune indbød POLYFORM og to andre arkitektvirksomheder til

Læs mere...

Tæt og landskabelig på samme tid POLYFORM’s forslag til en masterplan for Nordhavnen er at skabe en bydel, der er tæt og landskabelig på en

Læs mere...

Forslag: Nordhavns lille DLG-silo ombygges til luftige boliger  POLYFORMs forslag til ombygning af den lille DLG-silo iKøbenhavns Nordhavn er en luftig, lys himmelstormer.  ”KLARPARATSTART” står

Læs mere...

Køge Rådhus, der ligger centralt placeret ud til Torvet, er landets ældste rådhus. Det gamle Rådhus blev i forbindelse med den første kommunalreform i 1970

Læs mere...

Det Grønne Bindingsværkshus tager udgangspunkt i den omkringliggende bygningsstrukturs skala, materialitet og karakter. Området befinder sig på kanten mellem den gamle bys lille bindingsværksskala og

Læs mere...

Visionen bag forslaget er at skabe et klart, enkelt og identitetsgivende aktivitetsrum, der kan samle alle områdets elementer i et nyt centrum. Et krydsningspunkt med

Læs mere...

Med forslaget “Et Legelandskab” for den ny daginstitution Ved Glyptoteket er visionen at skabe en grøn og bæredygtig daginstitution med fokus på bevægelse, energi og

Læs mere...

Idéen med projektet tager udgangspunkt i det helt særlige rum vi kender fra skoven, hvor trækronerne danner tag og stammerne søjler. Det er et rum

Læs mere...

Visionen er at skabe en fremtidssikret, klimasmart landskabsby, hvor bæredygtighed er en integreret del af alt design. Konceptet tager udgangspunkt i områdets landskabsværdier og etablerer

Læs mere...

Blandt 23 internationale teams marker POLYFORM sig i spidsen af feltet ved at nytænke campusformen og skabe en solid og bæredygtigt plan for hvordan de

Læs mere...

Odense centrum står overfor en gennemgribende forandring, når Thomas B. Thriges Gade og områderne heromkring skal omdannes. Danmarks mest bæredygtige storby, skal have Danmarks mest

Læs mere...

  Oplevelsescenteret tager udgangspunkt i områdets særlige historie og tilknytning til minedrift. Projektet beskriver gennem sin arkitektur menneskets evne til at udvinde ressourcer fra naturen

Læs mere...

Det nye idræts-, kultur-, aktivitets- og sundhedscenter i byen Balling skal have fokus på integration af bæredygtighed i et arkitektonisk formsprog og samtidigt være foregangsprojekt

Læs mere...

Visionen for Lund Gård Børnehave er at sammenflette natur, fællesskab og kreativitet. Dette opnås gennem en organisering af børnehavens forskellige funktioner. Lund Gård Børnehave har

Læs mere...

I modsætning til det traditionelle folkebibliotek er målsætningen for Albertslund Bibliotek at skabe et multianvendeligt og fleksibelt bibliotek. Et bibliotek som kan byde på nye

Læs mere...

Täby Kommunhus bliver et enkelt, økonomisk, transparent og demokratisk hus, som indbyder borgerne til at deltage i kommunens udvikling. Projektet har udgangspunkt i en bygningsstruktur,

Læs mere...

‘Mini planning’ handler om at skabe aktivitet og byliv i perioden mellem planlægning, byggeri og færdigbygget by. En yderst relevant opgave for rigtig mange byudviklingsområder

Læs mere...

Visionen bag udviklingen af Køge Kyst er at forbinde middelalderbyen med stations- og havneområdet på naturlig og bæredygtig vis. I dag skærer baneterrænet byen over

Læs mere...

Idéen bag dette projekt er at skabe en kirkegård for alle trosretninger. Et gravsted hvor de mange forskellige forestillinger om himlen kan forenes, og hvor

Læs mere...

Formålet med Sommerlystgrunden er at forene parcelhusets fordele med bylivets muligheder. At sammentænke parcelhusets rumligheder, attraktive udeliv og prisniveau i det centrale bybillede. Projektet er

Læs mere...

Med udviklingen af Vartov skabes der et ‘meningsfyldt’ rum. Et rum som tager afsæt i Grundtvigs historiske tilknytning til stedet. Et rum som opfordrer til

Læs mere...

Idéen udspringer af ønsket om at samle Bergens nye marked under ét åbent og dynamisk tag med en klar reference til byens træhuse og historie.

Læs mere...

Masterplanen bygger på muligheden for at etablere Danmarks mest bæredygtige ø i Danmarks mest bæredygtige storby. En kompakt, CO2-neutral og bæredygtig bydel. En bydel, der

Læs mere...

Projektet for et nyt sognehus i Fløng tilpasser sig de historiske omgivelser – og derved forener projektet det nye og det gamle. Derfor er formen

Læs mere...

Mange offentlige rum har en tendens til at sande til, som tiden går. Som behovene opstår, kommer der flere og flere ting til, og til

Læs mere...

Idéen bag dette projekt er at skabe et boligområde, som både har bymæssige kvaliteter og kontakt til det omkringliggende landskab. En plan som skaber en

Læs mere...

POLYFORM’s Zebra-bænk Idéen bag bænken er at skabe et smukt og funktionelt møbel og at gøre det ved at skære og bukke en enkel stålplade.

Læs mere...

Café Zusammen er Ungdommens Røde Kors’ cafe i København. Derfor er organisationens identitet en hjørnesten i projektet og fremgår klart. Projektet er bygget op omkring

Læs mere...